Накратко за нас

През 1999г. адвокат Есен Фикри създава самостоятелна кантора, в която в годините привлича  и други адвокати за екипна работа. През 2012г. обединяването на привлечените партньори е формализирано чрез създаването на адвокатско дружество като юридическо лице по Закона за адвокатурата.

Адвокатско дружество „Есен Фикри“ е вписано в регистъра при Софийски градски съд, както и в регистъра на адвокатските дружества в Софийска адвокатска колегия.

Съдружници в адвокатското дружество са адвокат Есен Фикри, вписана в Адвокатска колегия -София, и адвокат Райна Божурова, вписана в Адвокатска колегия -Добрич.

Екипът ни се състои от адвокатите-съдружници, юристи, адвокатски сътрудници  и асоциирани адвокати, с които си сътрудничим по конкретни казуси.

Адвокатското дружество предоставя широка гама от правни услуги за гражданите и  бизнеса  в областта на търговското право, облигационното право, вещното право, данъчното право, гражданския процес, административното право и административния процес, право на Европейския съюз.

Предимно към бизнеса са насочени някои специфични правни услуги, като  абонаментно правно обслужване,  правно консултиране в областта на рекламите, концентрация на предприятия и защита на честната конкуренция, търговски марки, съвети и консултиране на  корпоративни документи за съответствие с принципа на недискриминация и насърчаване на равните възможности.

Информация за нас като доставчик на услуги на информационното общество , която сме длъжни да предоставим съгласно изискванията на чл.4 от Закона за електронната търговия

Фокус върху детайлите

Изслушваме внимателно клиентите, събираме подробна информация от тях и от общодостъпни източници за казуса и замесените в него хора, анализираме детайлите. Ключът за успеха в решаването на проблема и за защита  на най-добрия интерес на клиента нерядко се крие в детайлите.

Иновативност § Креативност

Търсим и намираме иновативни решения за правния казус. Допринасяме за повече справедливост и нови модели. Делата,които ни възлагат клиентите, понякога  допълват липсваща съдебна практика или променят вече добре утвърдената такава.

Отчетност

Поддържаме система за проследяване на разходите и инвестираното време за Вашия казус. Това ни позволява високо ниво на отчетност пред клиентите за вложените средства и време, както и проследимост на развитието и сроковете.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com