Образуването на изпълнително дело и съобщението за доброволно изпълнение по ДОПК не прекъсват давността

През 2017г., когато подготвяхме дело на наш клиент, се натъкнахме на противроречива практика на съдилищата по редица въпроси от ДОПК, от които зависеха шансовете за успех на нашия казус.

В началото на юни 2017г. сигнализирахме Омбудсмана за констатираната от нас противоречива практика и поискахме от него да предложи на ОСК на Върховния административен съд (ВАС) приемането на тълкувателно решение относно прекъсването на давността по ДОПК и в частност по следните въпроси:

  1. Образуването на изпълнително дело по реда на чл. 220, ал.1 от ДОПК прекъсва ли давността ?
  2. Съобщението по чл.221, ал.1 от ДОПК прекъсва ли давността и от кой момент- от изпращането му или от връчването му?

В края на 2017г. Омбудсманът  сезира Върховния административен съд с искане за откриване на тълкувателна процедура по тези въпроси, в резултат на което в края на 2019г. бе образувано тълк.дело №8/2019г. на ВАС.

ВАС постанови тълкувателно решение №7 от 15.04.2021г.  по тълк. дело №8/2019г., с което уеднакви противоречивата практика на съдилищата по горните въпроси, като отговори, че образуването на изпълнителното дело и съобщението за доброволно изпълнение по ДОПК не прекъсват давността.

Нашето предложение до Омбудсмана от 13.06.2017г.

Отговор на Омбудсмана от 27.11.2017г.

Тълкувателно решение №7 от 15.04.2021г. по т.д.№8/2019г. на ВАС

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com