Latest Past Събития

Първо съдебно заседание по АД №4697/2020г. по описа на АССГ

Административен съд -София град ул." Георг Вашингтон" 17, гр. София

Жалба срещу изключването на адвокатските дружества от достъп до COVID мерките за подпомагане по ОПИК
Оспорване на
1)Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
2) Методология и критерии на Комитета за наблюдение на ОПИК за подбор на операции по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com