Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/advocxzd/public_html/wp-content/plugins/weglot/src/services/class-option-service-weglot.php on line 444

Съдът отмени условията за кандидатстване,изключващи адвокатските дружества от достъп до подкрепата във връзка с пандемията COVID-19

Съдът отмени условията за кандидатстване, изключващи адвокатските дружества от достъп до подкрепата във връзка  с пандемията COVID-19 През пролетта на 2020г. държавата отпусна помощ до 10 000 лева на микро [...] Read More

Първо съдебно заседание по АД №4697/2020г. по описа на АССГ

Жалба срещу изключването на адвокатските дружества от достъп до COVID мерките за подпомагане по ОПИК
Оспорване на
1)Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
2) Методология и критерии на Комитета за наблюдение на ОПИК за подбор на операции по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Read More

Адвокатите и адвокатските дружества- изключени от планираните мерки по ОПИК

Адвокатите и адвокатските дружества - изключени от планираните мерки по ОПИК  за  адаптиране на дейността в условията на  COVID- 19 На сайта на ОПИК бе обявено обществено обсъждане на процедура [...] Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com