Депутати предлагат намаляне на законната лихва за забава

На 08.06.2016 е внесен законопроект, с който народни представители предлагат  изменение в чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, с което се цели ограничаване размера на законната лихва за забава и диференцирането й според  лицето, което дължи заплащането. Ако лихвата се дължи от търговец, се предлага размерът на законната лихва за забава да не […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com