Може ли визията на българските банкноти и монети да се възпроизвежда с рекламна цел?

Съществуват специални изисквания за възпроизвеждане на българските банкноти и монети. Те се прилагат за всички емисии. Правната уредба се съдържа в Наредба №18 от 20.10.2005г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение. Възпроизвеждане на българска банкнота или монета се извършва след писмено съгласие от БНБ. Възпроизвеждане на българска банкнота или монета […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com