• 1000, гр.София, ул."Три уши"№6А бл.5 ет.2 офис 10
  • 00359 896 646401
  • fikri@advokatifrp.eu
  • 00359 58 591765

Есен Фикри

Адвокат -Управляващ съдружник

Професионален опит

20/08/2012

Управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Есен Фикри”

01/11/2013–01/08/2014

Съветник по правни въпроси в 42-ро Народно събрание, Комисия по правата на човека

2012

Професионален представител по въпросите на търговските марки в Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

2011

Представител по индустриалната собственост в
Патентно ведомство, София (България)

11/04/2008–29/11/2009

14/09/1999

Адвокат, Член на Софийска адвокатска колегия от януари 2015г.; член на Адвокатска колегия – Варна от 1999г. до януари 2015г.

Образование, обучение и квалификaции

2019

2009–2010

Магистър по Международни отношения – Право на
Европейския съюз, Съвместна магистърска програма на Софийски университет “Св.Климент Охридски” и на Университета Нанси , Франция, (Универститет на Лотарингия-Франция)

2009

Международна програма за обмен – Умения и усилия за борба с дискриминацията в САЩ, Държавен департамент на САЩ

2008

Антидискриминационно законодателство на ЕС, Академия по европейско право (ERA), Триър,  Германия

2008

Противодействие на корупцията в процеса на усвояване на средствата от ЕС, Институт по публична администрация 

2007

Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София

10/1992–03/1998

Магистър по право – юрист, Технически университет-Варна, Юридически факултет, Варна

09/1987–05/1992

Езикова гимназия “Гео Милев”, Добрич , немски и английски езици

Търговско право
95%
Вещно и облигационно право
95%
Антидискриминационно право
95%
Стратегически дела
90%
Търговски марки
90%
Право на Европейския съюз
80%
Права на човека
80%
Административно и административно-наказателно право
80%
Данъчно право
75%
Защита на потребителите
75%
Конкурентно право
75%
Медиация
70%
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com