• 1000, гр.София, ул."Три уши"№6А бл.5 ет.2 офис 10
  • 00359 2 423 37 17
  • office@advokatifrp.eu
  • 00359 58 591765

Гинка Дамянова

Стажант- адвокат

Професионален опит

02/01/2020

Стажант-адвокат  в Адвокатско дружество “Есен Фикри”

06/2008–09/2008

Стажант в Dpointgroup, Испания

Образование, обучение и квалификaции

2013-2019

Югозападен университет “Неофит Рилски”, Юридически факултет,  Магистър по право

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com