Съдът на Европейския съюз   с решение от 16 юли 2015 година  по дело C‑255/14 даде тълкувание, че европейското законодателство не  позволява налагането на глоба за недекларирани пари при пренасяне през границите на ЕС в размер на 60%  от  сумата: 

“Член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО)
1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005
година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от
Общността, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална
правна уредба, като разглежданата в главното производство, съгласно
която за неизпълнението на предвиденото в член 3 от посочения регламент
задължение за деклариране се налага като санкция заплащането на
административна глоба, чийто размер съответства на 60 % от
недекларираната сума пари в брой, когато тази сума е по-голяма от
50 000 EUR.”
Източник: Съд на ЕС 
 

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com