Съдът отмени условията за кандидатстване,изключващи адвокатските дружества от достъп до подкрепата във връзка с пандемията COVID-19

Съдът отмени условията за кандидатстване, изключващи адвокатските дружества от достъп до подкрепата във връзка  с пандемията COVID-19 През пролетта на 2020г. държавата отпусна помощ до 10 000 лева на микро [...] Read More

Образуването на изпълнително дело и съобщението за доброволно изпълнение по ДОПК не прекъсват давността

Образуването на изпълнително дело и съобщението за доброволно изпълнение по ДОПК не прекъсват давността През 2017г., когато подготвяхме дело на наш клиент, се натъкнахме на противроречива практика на съдилищата по [...] Read More

Адвокатите и адвокатските дружества- изключени от планираните мерки по ОПИК

Адвокатите и адвокатските дружества - изключени от планираните мерки по ОПИК  за  адаптиране на дейността в условията на  COVID- 19 На сайта на ОПИК бе обявено обществено обсъждане на процедура [...] Read More
Photo by Ilya Pavlov on Unsplash

СУПТО по избор според законопроекта за изменение и допълнение на ЗДДС

Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДС предвижда отпадане на задължението за ползване на деклариран в НАП СУПТО С внесения в Народното събрание законопроект  за изменение и допълнение на ЗДДС  [...] Read More

Изменения в Кодекса на труда, въведени във връзка с обявеното извънредно положение

Изменения в Кодекса на труда, въведени във връзка с обявеното извънредно положение С решение на Народното събрание от 13.03.2020г. поради  разрастващата се пандемия от COVID-19 бе обявено извънредно положение до [...] Read More

Образуването на изпълнително дело и съобщението за доброволно изпълнение по ДОПК прекъсват ли давността?

Образуването на изпълнително дело и съобщението за доброволно изпълнение по ДОПК прекъсват ли давността? През 2017г., когато подготвяхме дело на наш клиент, се натъкнахме на противроречива практика на съдилищата по [...] Read More

Приети са нови правила за официалните документи на гражданите в ЕС – ще отпадне необходимостта от заверка с Апостил, легализация и превод

Европейският парламент прие  регламента,предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС. Понастоящем гражданите, които […]

Read More

Осем нови наименования на продукти са защитени като географски указания

Европейската комисия одобри регистрирането на осем нови наименования на продукти от Хърватия, Франция, Германия, Португалия и Испания като защитени географски указания (ЗГУ) и защитени наименования за произход (ЗНП). Регистрирането като […]

Read More

НЗОК одобри изискванията за отпускане на инсулинови помпи

Инсулинова помпа На заседание на 10 юни 2016 г.  Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса  одобри „Изисквания за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при Захарен диабет […]

Read More

Депутати предлагат намаляне на законната лихва за забава

На 08.06.2016 е внесен законопроект, с който народни представители предлагат  изменение в чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, с което се цели ограничаване размера на законната лихва за […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com