Приети са нови правила за официалните документи на гражданите в ЕС – ще отпадне необходимостта от заверка с Апостил, легализация и превод

Европейският парламент прие  регламента,предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС. Понастоящем гражданите, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да […]

Read More

Осем нови наименования на продукти са защитени като географски указания

Европейската комисия одобри регистрирането на осем нови наименования на продукти от Хърватия, Франция, Германия, Португалия и Испания като защитени географски указания (ЗГУ) и защитени наименования за произход (ЗНП). Регистрирането като географско указание (ГУ) осигурява широкообхватна защита на регистрираните наименования, функционирайки като право на интелектуална собственост за продукти, които имат специфичен географски произход и притежават качества […]

Read More

НЗОК одобри изискванията за отпускане на инсулинови помпи

Инсулинова помпа На заседание на 10 юни 2016 г.  Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса  одобри „Изисквания за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при Захарен диабет Тип 1 в извънболничната помощ“. От 2016г. инсулиновите помпи са включени в списъка на медицински изделия, които НЗОК заплаща за извънболнично лечение.Тъй като провеждането на […]

Read More

Депутати предлагат намаляне на законната лихва за забава

На 08.06.2016 е внесен законопроект, с който народни представители предлагат  изменение в чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, с което се цели ограничаване размера на законната лихва за забава и диференцирането й според  лицето, което дължи заплащането. Ако лихвата се дължи от търговец, се предлага размерът на законната лихва за забава да не […]

Read More

КЗК обвинява „Енерго-Про Мрежи“ АД и „НЕК“ ЕАД в злоупотреба с господстващо положение

С две отделни Определения Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Енерго – Про Мрежи“ АД (с предишно наименование „Е.ОН България Мрежи“ АД) и на „НЕК“ ЕАД твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща възпрепятстване на достъпа до електроразпределителната мрежа на ЕРП, респ. до електропреносната […]

Read More

Германският антимонополен орган започна проверка за злоупотреба относно условията за продажба на билетите за Европейското футболно първенство през 2016

Германският  футболен съюз е обвързал продажбата на билети за мачовете на германския национален отбор в Европейското първенство по футбол през 2016 г. с платено членство във фен клуба на националния отбор. В края на март германският антимонополен орган  Bundeskartellamt оповести, че е започнал административно производство за проверка и оценка на тази практика от гледна точка на […]

Read More

Общото събрание на Търговската колегия на ВКС излезе с тълкувателно решение по прилагането на текстове от Кодекса за застраховането

С тълкувателно решение № 1/2014 от 23 декември 2015 г., постановено по тълкувателно дело № 1 по описа за 2014 г., Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:   1. В производството по пряк иск с правно основание чл. 226, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) обемът на отговорността […]

Read More

Анкета : Ползвахте ли адвокатски услуги през 2015 година ?

iFrameResize({ enablePublicMethods: true });

Read More

Държавна помощ: Комисията открива официална процедура по разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald’s в Люксембург

  Европейската комисия  започна официално разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald’s в Люксембург. Нейното предварително мнение е, че данъчно становище, издадено от Люксембург, може да епредоставило благоприятно данъчно третиране на McDonald’s в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи. Комисията ще прецени по-специално дали люксембургските органи са се отклонили избирателно от разпоредбите […]

Read More

Влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС

От  16 ноември 2015 г. влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС. Приложимите нови правила на ЕС относно правата на жертвите ще доведат до съществени промени в отношението към жертвите на престъпления в Европа.В Директивата за правата на жертвите са посочени набор от правнообвързващи права за жертвите на […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com