Комисията
за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция от 14 422 770 лв. на
“Енерго-Про Продажби” АД за злоупотреба с господстващо положение на
пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия на потребители, находящи
се на лицензионната му територия. В продължение на приблизително шест  години “Енерго-Про Продажби” АД отказва
разкриване на индивидуална партида и отказва снабдяване с електрическа енергия
на един от цеховете на територията на  бившия завод
 Китка  в
гр. Нови пазар. Според  КЗК с отказа за доставка
на ел. енергия и разкриване на индивидуална партида   предприятието- собственик на този цех е неравноправно
третирано в сравнение с други предприятия на територията на индустриална зона
гр. Нови Пазар, които при еднакви или сходни  инфраструктурни условия технически се
снабдяват с електрическа енергия по аналогичен начин.
КЗК
е приела, че  това поведение на Енерго-Про
Продажби разкрива антиконкурентен ефект, който от една страна се изразява в
ограничаване на стопанската дейност на дружество- собственик на този цех, което
е индустриален производител, в случая в качеството му потребител на ел. енергия
в тесен смисъл, а от друга страна засяга потребителските интереси в широк
смисъл и дългосрочен план, които са увредени от отсъствието от пазара на
продукцията на засегнатото дружеството.
Описаното, при което без ясно разграничим
критерий на определени потребители се осигурява снабдяване, а на други не се
дава съгласие за същото, представлява нарушение на чл. 21 от ЗЗК.
Според
 КЗК  Енерго-Про Продажби в качеството си на единствен
краен снабдител на определената с лицензията за „обществено снабдяване с електрическа
енергия“ територия  по смисъла на правото
на конкуренция притежава господстващо положение на съответния пазар на
обществено снабдяване с електрическа енергия за определената в лицензия на територията, която обхваща: административните области
Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и
Шумен, защото :
 

 •   нормативно
  установените изисквания за лицензиране на дейността по обществено снабдяване с
  електрическа енергия в рамките на определена територия (чл.  43, 
  ал.  2 от ЗЕ) правят Енерго-Про Продажби
  единственият участник на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия  на съответната територия;

 •  пред
  потребителите на посочения продукт не съществува алтернативна възможност за
  снабдяване с ЕЕ при режим на обществена доставка, което предопределя като техен
  контрагент единственият краен снабдител.

Решението
на КЗК не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен
съд, но предвид постановеното прекратяване на нарушението крайният снабдител с електрическа
енергия  трябва да предприеме незабавно всички необходими
действия за ефективното снабдяване на засегнатото предприятие с електрическа  енергия  и в тримесечен срок да представи доказателства
за това.

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com