Инсулинова помпа
На заседание на 10 юни 2016 г. 
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса 
одобри „Изисквания за предписване на медицински изделия за приложение с
инсулинови помпи при Захарен диабет Тип 1 в извънболничната помощ“.
От 2016г. инсулиновите помпи са включени в списъка на медицински изделия, които НЗОК заплаща за извънболнично лечение.Тъй като провеждането на
инсулиново лечение чрез инсулинова помпа не е широко разпространено и
медицинските специалисти, които имат опит в тази насока са
ендокринолози, работещи към университетски клиники, към настоящия момент
се предлага специализираните комисии да бъдат съсредоточени само в
лечебните заведения, разполагащи със специално подготвени кадри и имат
условия за преценка и проследяване, както и възможност за спешно
реагиране в случай на необходимост.
Реимбурсирането на инсулиновите помпи със средства на НЗОК стана възможно като  резултат от последователните усилия на Сдружение “За инсулиновите помпи” пред редица отговорни институции  за благоприятно разрешаване на проблема. 
Екипът ни е горд с приноса за разрешаването на въпроса, тъй като адвокатите от кантората  представляваха и защитаваха интересите на Сдружение “За инсулиновите помпи”  в производството пред Комисията за защита от дискриминация , което завърши с предписание НЗОК да предприеме мерки за финансиране на лечението с инсулинови помпи.      

Становище по пр.№311/2014г. на КЗД 
Решение на КЗД за инсулиновите помпи – Решение №419 от 06.11.2015 по пр.№311/2014г.

Заседание в КЗД – адв.Есен Фикри и Ваня Стоянова , председател на Сдружение “За инсулиновите помпи”

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com