Изцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по
интернет работи от 05.08.2015г. 


Модернизираната платформа е директно свързана
със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с няколко
клика да бъдат платени всички задължения към държавата по интернет.
Идентификацията на потребителите става с безплатния персонален идентификационен
код (ПИК) или с електронен подпис.
Новата
система значително опростява плащанията към бюджета и елиминира изцяло риска от
грешки, като некоректни данни за наредителя или неправилни кодове за вид
плащане. Системата не изисква специална регистрация на сайта на НАП, а само
такава в Epay.
Отделна
система позволява ръчно попълване на платежни нареждания, тяхното разпечатване
и използване в банкови институции, допълват още от НАП. Тя е приложима още в
случаите, в които се плаща задължение на друго лице, различно от наредителя.
От приходната
агенция съветват клиентите си да съобразят времето на плащането на своите
задължения, когато използват новата система и да отчетат факта, че обичайно са
необходими минимум 24 часа от нареждането на парите, до пристигането им по
сметките на НАП.
Източник:
НАП http://www.nap.bg/

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com