За даването на парични заеми не се изисква лиценз – даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление

В разпоредбата на чл.252 от Наказателния кодекс (НК) е предвидена наказателна отговорност за лицата,  извършващи по занятие и без съответно разрешение банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по закон. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com