Общото събрание на Търговската колегия на ВКС излезе с тълкувателно решение по прилагането на текстове от Кодекса за застраховането

С тълкувателно решение № 1/2014 от 23 декември 2015 г., постановено по тълкувателно дело № 1 по описа за 2014 г., Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен […]

Read More

Анкета : Ползвахте ли адвокатски услуги през 2015 година ?

iFrameResize({ enablePublicMethods: true });

Read More

Държавна помощ: Комисията открива официална процедура по разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald’s в Люксембург

  Европейската комисия  започна официално разследване във връзка с данъчното третиране на McDonald’s в Люксембург. Нейното предварително мнение е, че данъчно становище, издадено от Люксембург, може да епредоставило благоприятно данъчно […]

Read More

Влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС

От  16 ноември 2015 г. влязоха в сила нови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления в ЕС. Приложимите нови правила на ЕС относно правата на жертвите ще доведат […]

Read More

Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ в Нидерландия са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи

European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ в Нидерландия са неправомерни съгласно правилата на ЕС […]

Read More

Отказът за доставка на електрическа енергия може да се счита за злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция от 14 422 770 лв. на “Енерго-Про Продажби” АД за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия на потребители, […]

Read More

Достъп до информация в Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

Координационната група за надзор на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) публикува актуализирано Ръководство за упражняване правото на достъп до информация в Шенгенската информационна система. Лица, чиито лични […]

Read More

Тълкувателно решение на ВКС за размера на гаранциите за спиране изпълнението на обжалвани осъдителни въззивни решения

Върховният касационен съд се произнесе с ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №6/2014 от 23.10.2015  по следните въпроси, свързани с гаранциите, предоставяни при обжалване пред ВКС при касационно обжалване на осъдително  въззивно решение: 1. […]

Read More

Депутати предлагат над 100 промени в АПК

           Депутати предлагат над 100 промени в АПК- предвижда се  разглеждането на делата в   касационна инстанция да става по правило в закрито заседание, ако  страните са имали възможност за […]

Read More

Европа затяга режима за социалното подпомагане на търсещите работа

Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа. Чужденците, които отиват в […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com