Работното време за някои работници включва пътуването за работа и връщането до дома

С решение от 10.09.2015г.  по дело С-226/2014  Съдът на ЕС постанови, че придвижванията, които работниците без фиксирано или обичайно работно място, извършват между дома си и първия клиент или от […]

Read More

Като налага глоба, съответстваща на 60 % от парите в брой, които не са декларирани при преминаването на външна граница на ЕС, унгарското законодателство нарушава правото на Съюза

Съдът на Европейския съюз   с решение от 16 юли 2015 година  по дело C‑255/14 даде тълкувание, че европейското законодателство не  позволява налагането на глоба за недекларирани пари при пренасяне през границите […]

Read More

За даването на парични заеми не се изисква лиценз – даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление

В разпоредбата на чл.252 от Наказателния кодекс (НК) е предвидена наказателна отговорност за лицата,  извършващи по занятие и без съответно разрешение банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по […]

Read More

Модел на жалба от работодателя срещу болничен лист

На 07.08.2015г.  публикувахме коментар по въпроса дали работодателят може да обжалва издаден за негов работник болничен лист, като пояснихме и реда за това. Тук може да видите модел на жалба […]

Read More

Може ли визията на българските банкноти и монети да се възпроизвежда с рекламна цел?

Съществуват специални изисквания за възпроизвеждане на българските банкноти и монети. Те се прилагат за всички емисии. Правната уредба се съдържа в Наредба №18 от 20.10.2005г. за контрол върху качеството на […]

Read More

Може ли работодателят да обжалва болничен лист, издаден за негов служител ?

„Вчера един от нашите служители е поискал  отпуск , но ръководителят му отказал. Днес същият работник донесе болничен лист. Може ли шефът да обжалва  болничния  и какъв е редът за […]

Read More

Нова система за онлайн плащания към НАП

Изцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет работи от 05.08.2015г.  Модернизираната платформа е директно свързана със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с […]

Read More

Имат ли право проверяващите от Комисия за защита на потребителите да изискват документи за произход на стоката ?

„Дойдоха проверяващи от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в един от магазините ни в МОЛ-а. След като установиха, че всичко  с цени, етикети, рекламационна книга и други подробности около […]

Read More

Мобилно приложение информира за правата на потребителите в Европейския съюз

Мрежата от Европейски потребителски центрове (ECC-Net) представя нова версия на своето уникално и безплатно мобилно приложение: the ECC-Net: Travel app. Разработено като спътник по време на пътуване в Европейския съюз, […]

Read More

Кога не можем да плащаме на ръка?

Законът за ограничаване на плащанията в брой е в сила от 25 февруари 2011 г. Съгласно него плащанията на суми на стойност 15 000 лева или повече задължително се извършват по […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com