За даването на парични заеми не се изисква лиценз – даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление

В разпоредбата на чл.252 от Наказателния кодекс (НК) е предвидена наказателна отговорност за лицата,  извършващи по занятие и без съответно разрешение банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по закон. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго […]

Read More

Модел на жалба от работодателя срещу болничен лист

На 07.08.2015г.  публикувахме коментар по въпроса дали работодателят може да обжалва издаден за негов работник болничен лист, като пояснихме и реда за това. Тук може да видите модел на жалба срещу болничен лист  във връзка със случая, описан в публикацията  от 07.08.2015г. ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – гр…….. Регионален съвет по чл.111 от ЗЗ гр. […]

Read More

Може ли визията на българските банкноти и монети да се възпроизвежда с рекламна цел?

Съществуват специални изисквания за възпроизвеждане на българските банкноти и монети. Те се прилагат за всички емисии. Правната уредба се съдържа в Наредба №18 от 20.10.2005г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение. Възпроизвеждане на българска банкнота или монета се извършва след писмено съгласие от БНБ. Възпроизвеждане на българска банкнота или монета […]

Read More

Може ли работодателят да обжалва болничен лист, издаден за негов служител ?

„Вчера един от нашите служители е поискал  отпуск , но ръководителят му отказал. Днес същият работник донесе болничен лист. Може ли шефът да обжалва  болничния  и какъв е редът за това?“  Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната […]

Read More

Нова система за онлайн плащания към НАП

Изцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет работи от 05.08.2015г.  Модернизираната платформа е директно свързана със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с няколко клика да бъдат платени всички задължения към държавата по интернет. Идентификацията на потребителите става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис. […]

Read More

Имат ли право проверяващите от Комисия за защита на потребителите да изискват документи за произход на стоката ?

„Дойдоха проверяващи от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в един от магазините ни в МОЛ-а. След като установиха, че всичко  с цени, етикети, рекламационна книга и други подробности около намаленията са наред, и общо взето нямаше за какво да се хванат,  ми връчиха констативен протокол, с който ми нареждат да представя документи за произход […]

Read More

Мобилно приложение информира за правата на потребителите в Европейския съюз

Мрежата от Европейски потребителски центрове (ECC-Net) представя нова версия на своето уникално и безплатно мобилно приложение: the ECC-Net: Travel app. Разработено като спътник по време на пътуване в Европейския съюз, както и в Исландия и Норвегия, приложението помага на европейските потребители да разберат правата си като потребители и да ги изразят на 25 европейски езика […]

Read More

Кога не можем да плащаме на ръка?

Законът за ограничаване на плащанията в брой е в сила от 25 февруари 2011 г. Съгласно него плащанията на суми на стойност 15 000 лева или повече задължително се извършват по банков път или  чрез други доставчици на платежни услуги по платежна сметка. Същото се отнася и за плащания във валута, когато левовата им равностойност е […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com