Депутати предлагат над 100 промени в АПК

           Депутати предлагат над 100 промени в АПК- предвижда се  разглеждането на делата в   касационна инстанция да става по правило в закрито заседание, ако  страните са имали възможност за […]

Read More

Европа затяга режима за социалното подпомагане на търсещите работа

Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа. Чужденците, които отиват в […]

Read More

Работното време за някои работници включва пътуването за работа и връщането до дома

С решение от 10.09.2015г.  по дело С-226/2014  Съдът на ЕС постанови, че придвижванията, които работниците без фиксирано или обичайно работно място, извършват между дома си и първия клиент или от […]

Read More

Като налага глоба, съответстваща на 60 % от парите в брой, които не са декларирани при преминаването на външна граница на ЕС, унгарското законодателство нарушава правото на Съюза

Съдът на Европейския съюз   с решение от 16 юли 2015 година  по дело C‑255/14 даде тълкувание, че европейското законодателство не  позволява налагането на глоба за недекларирани пари при пренасяне през границите […]

Read More

За даването на парични заеми не се изисква лиценз – даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление

В разпоредбата на чл.252 от Наказателния кодекс (НК) е предвидена наказателна отговорност за лицата,  извършващи по занятие и без съответно разрешение банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по […]

Read More

Модел на жалба от работодателя срещу болничен лист

На 07.08.2015г.  публикувахме коментар по въпроса дали работодателят може да обжалва издаден за негов работник болничен лист, като пояснихме и реда за това. Тук може да видите модел на жалба […]

Read More

Може ли визията на българските банкноти и монети да се възпроизвежда с рекламна цел?

Съществуват специални изисквания за възпроизвеждане на българските банкноти и монети. Те се прилагат за всички емисии. Правната уредба се съдържа в Наредба №18 от 20.10.2005г. за контрол върху качеството на […]

Read More

Може ли работодателят да обжалва болничен лист, издаден за негов служител ?

„Вчера един от нашите служители е поискал  отпуск , но ръководителят му отказал. Днес същият работник донесе болничен лист. Може ли шефът да обжалва  болничния  и какъв е редът за […]

Read More

Нова система за онлайн плащания към НАП

Изцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет работи от 05.08.2015г.  Модернизираната платформа е директно свързана със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с […]

Read More

Имат ли право проверяващите от Комисия за защита на потребителите да изискват документи за произход на стоката ?

„Дойдоха проверяващи от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в един от магазините ни в МОЛ-а. След като установиха, че всичко  с цени, етикети, рекламационна книга и други подробности около […]

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com